IKEA “ WITH HARAJUKU “新計劃 – IKEA 原宿小型商店

原本就熱鬧的原宿區熱點現在更是話題不斷!   還記得之前 IKEA 去年早先在台灣開設的華山餐廳及通 …

IKEA “ WITH HARAJUKU “新計劃 – IKEA 原宿小型商店 Read More »