Leo王合作Timberland甘蔗鞋 翻玩經典金曲 搞怪台饒大唱《踢不爛的甘蔗鞋》

Leo王 以其知名金曲《快樂的甘蔗人》趣味改編為《踢不爛的甘蔗鞋》一曲 Timberland於本季推出以大自然 …

Leo王合作Timberland甘蔗鞋 翻玩經典金曲 搞怪台饒大唱《踢不爛的甘蔗鞋》 Read More »